Spotkanie autorskie promujące I tomik wierszy "Dopóki ptaki śpiewają" Zielona Góra 2019 r.